Svet staršev

Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov staršev. Vsak oddelek ima v svetu staršev svojega predstavnika, ki je izvoljen na roditeljskem sestanku.

Predsednik sveta staršev je Peter Kavčič, namestnica predsednika je Anja Poštrak.

ZAPISNIKI:

šolsko leto 2020/2021

  • 3. redna seja – 1. junij 2021     Več …
  • 2. redna seja – 17. februar 2021     Več …
  • 1. redna seja – 28. september 2020     Več … 

šolsko leto 2019/2020

  • 3. redna seja – 1. junij 2020     Več … 
  • 2. redna seja – 24. februar 2020     Več … 
  • 1. redna seja – 23. september 2019     Več … 

šolsko leto 2018/2019

  • 3. redna seja – 5. junij 2019     Več …
  • 2. redna seja – 20. februar 2019     Več … 
  • 1. redna seja – 24. september 2018     Več …