Govorilne ure – POŠ Begunje 2019/2020

Razredna stopnja Begunje 

Popoldanske govorilne ure so vsak drugi delovni ponedeljek v mesecu ob 18.15 do 19.30.
Učitelji smo staršem na voljo tudi na individualnih govorilnih urah v dopoldanskem času enkrat tedensko. Za govorilne ure v dopoldanskem času se z učiteljem predhodno dogovorite preko eAsistenta ali e-pošte.

 

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE

RAZRED UČITELJ  e-naslov
1. B Jana Ulčar jana.ulcar@oslesce.si
2. aB Doris Lapanja  doris.lapanja@oslesce.si
2. bB Irena Vuga Zupan
nadomešča Anja Kristan
 irena.vuga@oslesce.si
anja.kristan.7@gmail.com
3. aB Ana Palovšnik  ana.palovsnik@guest.arnes.si
3. bB Polona Javorski Korošec polona.javorski-korosec@oslesce.si
4. B Nataša Vreček  natasa.vrecek@oslesce.si
5. B Maja Požar maja.pozar@oslesce.si
Saša Hrovat – OPB, LUM sasa.hrovat@oslesce.si
Maja Jazbec – NEM jazbecka17@yahoo.com
Tatjana Leben – GUM, JV tanja.leben1@guest.arnes.si
Bojana Novak – JV, OPB bojana.novak@oslesce.si
Simona Prek – druga uč. v 1. raz., OPB  simona.prek@oslesce.si
Marjanca Vidic – SLJ, GUM  marjana.vidic@oslesce.si