Obvestilo: Zbiranje zahtev za namenitev dela dohodnine za donacije.

Spoštovani starši,

Šolski sklad OŠ Lesce ponovno pričenja z zbiranjem zahtev za namenitev dela dohodnine za donacije.

V prejšnjih letih smo na ta način zbrali 1000 evrov letno. Na vas se obračamo s prošnjo, da jo za leto 2022 namenite za boljši jutri naših učencev.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni do odstotka dohodnine, zaokrožen na desetinko odstotka, pri čemer skupno namenjen odstotek več upravičencem ne sme presegati enega odstotka odmerjene dohodnine. To pomeni, da lahko davčni zavezanec posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%,… ali 1% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 1% dohodnine. Za šolo lahko namenite največ 0,3 %.

Prosimo vas, da izpolnjen in podpisan obrazec otrok vrne razredničarki.

V primeru, da boste obrazec izpolnili elektronsko, pa bi bili veseli, da nas o tem obvestite. Tako bomo vedeli, koliko denarja pričakujemo.

Povezava do elektronskega izpolnjevanja: Namenitev dela dohodnine

Če ste svoj del dohodnine že namenili komu drugemu, jemljite to prošnjo za brezpredmetno.

Svoj del dohodnine lahko za šolo prispevajo tudi vaši sorodniki in prijatelji. Obrazec se lahko pridobi v šoli ali na šolski spletni strani.

Obrazce zbiramo do začetka decembra.

Ana Palovšnik, predsednica OU šolskega sklada                                                                 Emilija Kavčič, ravnateljica

Related Images:

Dostopnost