Šolski koledar 2021/2022

Šolsko leto 2021/2022 se začne 1. septembra 2021 in konča 31. avgusta 2022.

Prvo ocenjevalno obdobje: 1. september–31. januar
Drugo ocenjevalno obdobje: 1. februar–24. junij (9. razred: 1. februar–15. junij)

Počitnice:

jesenske:        25. oktober 2021–1. november 2021
novoletne:     25. december 2021–2. januar 2022
zimske:          21. februar 2022–25. februar 2022
prvomajske:  27. april 2022–2. maj 2022
letne:              25. junij 2022–31. avgust 2022

Pouka prosti dnevi
šolske počitnice, državni prazniki in drugi prosti dnevi, sobote in nedelje
pouka prost dan je tudi 7. februar 2022

Informativna dneva za vpis v srednje šole za 9. razred.:
11. in 12. februar 2022

Predmetni, razredni in popravni izpiti:

 1. rok: 16. junij–29. junij 2022 za učence 9. razreda
  27. junij–8. julij 2022 za učence 1.–8. razreda
 2. rok: 18. avgust–31. avgust 2021

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu:

 1. rok: 3. maj–15. junij 2021 za učence 9. razreda
        3. maj–24. julij 2021 za učence 1.–8. razreda
 2. rok: 18. avgust–31. avgust 2021 za učence 1.–9. razreda

Učenci, ki bodo ob koncu šolskega leta zaradi bolezni ali drugih utemeljenih vzrokov neocenjeni, lahko opravljajo razredne oziroma predmetne izpite v junijskem  in  avgustovskem  roku.
Učenci 7., 8. in  9. razreda, ki bodo ob koncu šolskega leta negativno ocenjeni, lahko opravljajo popravne izpite v junijskem in avgustovskem roku.
Učenci 7. in 8. razreda smejo imeti največ dva popravna izpita, učenci 9. razreda pa lahko opravljajo popravne izpite iz več predmetov.

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu:

 1. rok: 3. maj–15. junij 2022 za učence 9. razreda
           3. maj–24. junij 2022 za učence 1.–8. razreda
 2. rok: 18. avgust–31. avgust 2022 za učence 1. do 9. razreda

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v 6. in 9. razredu

  4. maj 2022: SLOVENŠČINA za 6. in 9. razred
  6. maj 2022: MATEMATIKA za 6. in 9. razred
10. maj 2022: ANGLEŠČINA za 6. razred in TRETJI PREDMET za 9. razred