Šolski koledar

Šolsko leto 2017/2018 se začne 1. septembra 2017 in konča 31. avgusta 2018.

Prvo ocenjevalno obdobje: 1. september–31. januar
Drugo ocenjevalno obdobje: 1. februar–23. junij (9. razred: 1. februar–15. junij)

Počitnice:

 jesenske:        30. oktober 2017–3. november 2017
novoletne:     25. december 2017–2. januar 2018
zimske:           19. februar 2018–23. februar 2018
prvomajske:  27. april 2018–2. maja 2018
letne:              od konca pouka do avgusta 2018

Pouka prosti dnevi:

šolske počitnice, državni prazniki in drugi prosti dnevi, sobote in nedelje

Predmetni, razredni in popravni izpiti:

  1. rok: 18. junij–2. julij 2018 za učence 9. razreda
    26. junij–9. julij 2018 za učence ostalih razredov
  1. rok: 20. avgust–31. avgust 2018

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v 6. in 9. razredu

  1. maj 2018: SLOVENŠČINA za 6. in 9. razred
  1. maj 2018: MATEMATIKA za 6. in 9. razred
  1. maj 2018: ANGLEŠČINA za 6. razred in TRETJI PREDMET za 9. razred