Govorilne ure – OŠ Lesce 2018/2019

Popoldanske govorilne ure so vsak drugi delovni ponedeljek v mesecu od 18.00 do 19.30.

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE

Razredna stopnja

RAZRED UČITELJ GOVORILNE URE
 
1. a Tamara Dovžan  četrtek 12.55-13.40
1. b Helenca Cilenšek  torek 12.55-13.40
2. a Melita Čušin  torek  7.30-8.15
2. b Tanja Mencinger  torek  7.30-8.15
3. a Saša Avsenik Pisek  ponedeljek 12.55-13.40
3. b Nina Ošljak   četrtek  7.30-8.15
4. a Januša Avguštin  torek 12.55-13.40
4. b Urša Svetek   sreda 12.55-13.40
5. a Mojca Slivnik   torek 12.55-13.40
5. b Melita Jensterle  torek 12.55-13.40
Mateja Verčič – druga učiteljica v 1. raz., OPB  ponedeljek 12.55-13.40
Polona Javorski Korošec – TJA  sreda 8.00-8.20
Maja Jazbec – NEM  po dogovoru
Ana Eržen – OPB  torek 11.35-12.00
Saša Justin Skubic – OPB  četrtek 12.05-12.50
Marija Slavec Konda – OPB  torek 8.20- 9.05
Marjeta Kristan – OPB  četrtek 11.40-12.00

 

Predmetna stopnja

UČITELJ PREDMET RAZREDNIK GOVORILNE URE  
Sabina Časar Pretnar GEO, OPB 6. a  petek 8.20-9.05
Bernarda Zavrl TJA 6. b  četrtek 7.30-8.15 (A urnik)
12.55-13.40 (B urnik)
Barbara Pfajfar MAT, LO1 7. a  sreda 7.00-7.45
Andreja Kovačič MAT, FIZ, NAR 7. b  sreda 7.30-8.15
Andreja Šimnovec BIO, GOS, NAR, NPH, SPH 8. a  torek 7.30-8.15
Alenka Zupan SLJ, knjižnica 8. b  četrtek 7.30-8.15
Roman Gašperin SLJ 9. a  četrtek 12.55-13.40
Urša Praprotnik DSP 9. b  torek 12.55-13.40
Barbara Bajželj SLJ, BIO, OPB ponedeljek 12.05-12.50
Mateja Alič RAČ, MME, ROM, UBE, MAT, OPB  sreda  12.55-13.40
Mateja Arh TJA, OPB  sreda  7.30-8.15
Neda Golmajer KEM, BIO, POK, KEŽ  sreda  7.30-8.15
Eva J. Prešern DSP po dogovoru
Darja Katrašnik LUM, TIT, LS3  torek 12.55-13.40
Mojca K. Pičulin DSP, šolsko svetovalno delo  ponedeljek 12.55-13.40
Nuša Kozinc ŠPO, ŠZS, ŠZZ  sreda  12.55-13.40
Slavko Kunčič ŠPO  sreda  12.55-13.40
Tatjana Leben GUM  petek 8.20-9.05
Gregor Markič ITA po dogovoru
Veronika Mihelak TIT, OGL, OPB  sreda  7.30-8.15
Melita Papler ZGO, DKE  ponedeljek 12.55-13.40
Ana Praprotnik logopedinja  po dogovoru
Martina Schmitt NEM,  knjižnica  torek 7.00-7.45
Majda Srna MAT, FIZ  petek 12.55-13.40
Petra Šmit TJA  sreda 12.55-13.40
Martina Kristan torek 8.20-8.45
Suzana Bunderšek torek 7.30-8.15
Nina Bizjak DSP sreda 7.30-8.15
Ema Palovšnik DSP po dogovoru