Govorilne ure – OŠ Lesce 2019/2020

Popoldanske govorilne ure so drugi delovni ponedeljek v mesecu od 18.00 do 19.30.
Učitelji smo staršem na voljo tudi na individualnih govorilnih urah v dopoldanskem času enkrat tedensko. Za govorilne ure v dopoldanskem času se z učiteljem predhodno dogovorite preko eAsistenta ali e-pošte.

 

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE

Razredna stopnja

RAZRED UČITELJ  e-naslov
1. a Tamara Dovžan  tamara.dovzan@oslesce.si
1. b Helenca Cilenšek  helenca.cilensek@oslesce.si
2. a Tanja Mencinger tanja.mencinger@oslesce.si
2. b Melita Čušin melita.cusin@oslesce.si
3. a Nina Ošljak nina.osljak@oslesce.si
3. b Saša Avsenik Pisek sasa.avsenik-pisek@oslesce.si
4. a Katarina Rauh katarina.rauh@oslesce.si
4. b Januša Avguštin janusa.avgustin@oslesce.si
5. a Melita Jensterle melita.jensterle@oslesce.si
5. b Mojca Slivnik  mojca.slivnik@oslesce.si
Mateja Verčič – druga uč. v 1. raz. mateja.vercic@oslesce.si
Maja Jazbec – NEM jazbecka17@yahoo.com
Marija Slavec Konda – OPB marija.slavec@oslesce.si
Saša Justin Skubic – OPB sasa.justin-skubic1@guest.arnes.si
Tatjana Leben – GUM tanja.leben1@guest.arnes.si

 

Predmetna stopnja

UČITELJ PREDMET RAZREDNIK  e-naslov
Veronika Mihelak  TIT 6. a veronika.mihelak@oslesce.si
Roman Gašperin SLJ 6. b roman.gasperin@oslesce.si
Barbara Bajželj SLJ, BIO, OPB 6. c barbara.bajzelj@oslesce.si
Sabina Časar Pretnar GEO, DKE, TVZ, OPB 7. a  sabina.c.pretnar@oslesce.si
Bernarda Zavrl TJA 7. b  bernarda.zavrl@oslesce.si
Barbara Pfajfar MAT 8. a  barbara.pfajfar@oslesce.si
Andreja Kovačič MAT, NAR 8. b  andreja.kovacic@oslesce.si
Andreja Šimnovec BIO, GOS, NAR, NPH, SPH 9. a  andreja.simnovec@oslesce.si
Alenka Zupan SLJ, knjižnica 9. b  alenka.zupan@oslesce.si
Mateja Alič RAČ, MME, MAT  mateja.alic@oslesce.si
Neda Golmajer KEM, BIO, POK, KEŽ  neda.golmajer@oslesce.si
Eva J. Prešern DSP  eva.jekovec@os-antonajanse.si
Darja Katrašnik LUM, LS1, LS3  darja.katrasnik@oslesce.si
Peter Kolman laborant, ROID peter.kolman@oslesce.si
Mojca K. Pičulin DSP  mojca.kordis-piculin@oslesce.si
Martina Kristan ŠPO, NŠP, GIB, ISP martina.kristan@guest.arnes.si
Slavko Kunčič ŠPO, ŠZS  slavko.kuncic@oslesce.si
Tatjana Leben GUM  tanja.leben1@guest.arnes.si
Gregor Markič ITA  gregor.markic@sgtsr.si
Urša Praprotnik DSP ursa.praprotnik@oslesce.si
Martina Schmitt NEM,  knjižnica  martina.schmitt@oslesce.si
Majda Srna FIZ, DIP majda.srna@oslesce.si
Ines Sliško ZGO, DSP, ŠSS ines.slisko@guest.arnes.si
Urša Svetek TJA ursa.svetek@oslesce.si
Petra Šmit TJA petra.smit@oslesce.si
Anja Mozetič ŠPO anja.mozetic@guest.arnes.si