Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2024/2025

Spoštovani starši!

Poleg obveznih predmetov izvajamo za učence 7., 8. in 9. tudi pouk iz obveznih izbirnih predmetov. Z izbirnimi predmeti želimo učencem omogočiti, da poudarijo tako imenovane prevladujoče strani lastnih interesov in sposobnosti. Omenjeni predmeti tako postanejo tudi priložnost dokazovanja učenk in učencev.

Izbirni predmeti so eno, dve ali triletni. Učenec vsako leto zamenja izbirni predmet. Šola ponudi predmete, za katere se je opredelilo največ učencev ob anketiranju, seveda pa tudi tiste, ki jih mora obvezno ponuditi v skladu z zakonom (drugi tuj jezik, retorika, verstva in etika). Skupine za izvajanje pouka izbirnih predmetov šola oblikuje za tiste predmete, za katere se je prijavilo zadostno število učencev.

Prosimo, da do petka, 19. aprila 2024, izpolnite in vrnete prijavnico za izbirne predmete, ki jo boste prejeli v šoli. Na osnovi vaših prijav bomo oblikovali skupine za pouk izbirnih predmetov, za katere bo največ zanimanja.

Učenke in učenci izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, to pomeni dva različna predmeta po eno uro ali pa en predmet, ki poteka dve uri tedensko. Učenec lahko izbere tudi tri ure izbirnih predmetov tedensko, če s tem soglašate starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Upam, da bo vsak učenec lahko obiskoval predmeta, ki sta mu najbolj všeč. Veliko sreče pri izbiranju.

Emilija Kavčič, ravnateljica

V 7. razredu bomo tako ponudili 9 izbirnih predmetov:

Ime predmetaŠt. ur / tedenOznakaUčiteljOpis predmeta
Likovno snovanje 11LS1Maša CerjakPOVEZAVA
Matematična delavnica 71MD7Mateja AličPOVEZAVA
Nemščina 12NI1Tanja PavličPOVEZAVA
Obdelava gradiv – les1OGLVeronika ŠuligojPOVEZAVA
Načini prehranjevanja1NPHBarbara VevarPOVEZAVA
Projekti iz fizike in ekologije1PFEVeronika ŠmidPOVEZAVA
Retorika1RETTatjana PintarPOVEZAVA
Šport za zdravje1SZZučitelj športaPOVEZAVA
Urejanje besedil1UBEDejan HudoletnjakPOVEZAVA

V 8. razredu bomo ponudili 10 izbirnih predmetov:

Ime predmetaŠt. ur / tedenOznakaUčiteljOpis predmeta
Likovno snovanje 21LS2Maša Cerjak POVEZAVA
Obdelava gradiv – umetne snovi1OGUVeronika Pegam POVEZAVA
Matematična delavnica 81MD8Mateja Alič POVEZAVA
Multimedija1MMEDejan Hudoletnjak POVEZAVA
Nemščina 22NI2Tanja Pavlič POVEZAVA
Poskusi v kemiji1POKAnita Zupanc POVEZAVA
Sodobna priprava hrane1SPHBarbara Vevar POVEZAVA
Šport za sprostitev1SZSučitelj športa POVEZAVA
Verstva in etika 21VIE2Ines Sliško POVEZAVA
Življenje človeka na Zemlji1ŽCZSabina Časar Pretnar POVEZAVA

V 9. razredu bomo ponudili 7 izbirnih predmetov:

Ime predmetaŠt. ur / tedenOznakaUčiteljOpis predmeta
Izbrani šport1ISPučitelj športaPOVEZAVA
Kemija v življenju1KEŽAnita ZupancPOVEZAVA
Likovno snovanje 31LS3Maša CerjakPOVEZAVA
Matematična delavnica 91MD9Mateja AličPOVEZAVA
Nemščina 32NI3Tanja PavličPOVEZAVA
Računalniška omrežja1ROMDejan HudoletnjakPOVEZAVA

Related Images:

Dostopnost