Šolski sklad

Spoštovani!

Na šoli deluje šolski sklad že od leta 2002. Njegov namen je pridobivati sredstva za pomoč socialno šibkim otrokom (npr. udeležba v šolah v naravi) in vzdrževati ter financirati nadstandardno dejavnost in opremo, kajti proračun ministrstva in občine je omejen le na najnujnejše. Sredstva pridobivamo s prispevki posameznikov, predvsem staršev, z donatorstvom podjetij ter najrazličnejšimi akcijami (papirna akcija, prodaja novoletnih okraskov, voščilnic idr.), v katerih sodelujejo učenci in učitelji naše šole.

Ugotavljamo, da šolski sklad dobro opravlja svoje poslanstvo, da z majhnimi koraki, vendar v pravo smer, uresničujemo glavni namen sklada, to je skrb za čim kvalitetnejši pouk.

Program za šolsko leto bo upravni odbor pripravil v mesecu oktobru. Naprošamo vse starše, da na prvih roditeljskih sestankih razrednikom sporočijo svoje predloge.

S svojo aktivnostjo tako sklad nadgrajuje ter omogoča marsikaj, kar bogati življenje otrok v njihovem obveznem obdobju šolanja, ter dviga motivacijo  in izboljšuje pogoje dela za tiste, ki so vsak dan z njimi.

V kolikor želite in zmorete svoj delež dodati tudi vi, vas prosimo, da prostovoljni prispevek nakažete na račun  št. SI56 0130 2603 0677 142 (sklic 920010).

Vsem, ki nam na ta način pomagate, se iskreno zahvaljujemo.


Obvestilo: Sklad 05 – izvajanje programa Naložbe 0,5% v letu 2021 in naprej

Spoštovane in spoštovani,

Ker nekateri partnerji niste prejeli prejšnjega obvestila, ponovno pošiljamo informacijo glede izvajanja programa Naložbe 0,5 % oz. zbiranja namenitev dohodnine za Sklad 05.

Kot smo že obveščali v prejšnjih obvestilih je Sklad 05 v letu 2020 na podlagi spremenjene zakonodaje zaprosil za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, kar je pogoj za status upravičenca za prejemanje dohodnine. In sicer smo zaprosili za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialne ekonomije za katerega je pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Skladu 05 je bila v letu 2021 izdana zavrnilna odločba glede pridobitve statusa, tako pri ministrstvu kot tudi v pritožbenem postopku na Vladi RS. Ker menimo, da gre za zmotno in nepopolno ugotovitev dejanskega stanja smo posledično vložili tožbo na upravnem sodišču, kjer postopek teče.

Navedeno pomeni, da Sklad 05 do izdaje odločbe ni upravičenec do namenitev dohodnine, zato septembra 2021 nismo prejeli nakazila sredstev s strani FURSa in tudi ne financiali namenov za katere imamo z vami sklenjene pogodbe.

Z nekaterimi partnerji smo o tem že obveščali javnost oz. posameznike, ki nam namenjajo dohodnino. V tem trenutku ni jasno, kdaj lahko pričakujemo odločitev sodišča in ali bo sodišče odločilo o zadevi ali zadevo vrnilo v odločanje ministrstvu. Tudi ni mogoče jasno odgovoriti, kar se bo zgodilo z zahtevki za uveljavljanje škode, ki nam pri tem nastaja.

Partnerjem, ki tega še niso storili smo svetovali, da svoje ciljne skupine o nastalem položaju obvestijo, da bi se lahko v vmesnem času odločili za namenitve drugim upravičencem.

O nadaljnjem izvajanju programa vas bomo obveščali, interes za izvajanje pri večini partnerjev in pri nas ostaja.

Zahvala vsem in srečno, mag. Primož Šporar