Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2022/2023

Neobveznega izbirnega predmeta učencem ni potrebno izbrati. Če si ga učenec izbere, ga mora do konca šolskega leta obiskovati. Izpis iz predmeta med šolskim letom ni izvedljiv.

Učenec prostovoljno izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Neobvezni izbirni predmet se ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5. Pouk neobveznih izbirnih predmetov bomo izvajali ob zadostnem številu prijav.

Več o izbirnih predmetih si lahko preberete na POVEZAVI.