Razstava o trajnostnem razvoju

Od 5. do 18. januarja 2022 smo v šolski avli gostili mobilno izobraževalno razstavo Cilji trajnostnega razvoja, ki od leta 2019 potuje po različnih institucijah in ustanovah po Sloveniji. Pripravila jo je Slovenska karitas v okviru projekta MIND – »Migracije. Povezanost. Razvoj.«

Cilje trajnostnega razvoja so leta 2015 sprejele vse države članice Organizacije združenih narodov, vključno s Slovenijo, v Agendi 2030 za trajnostni razvoj. V 17. ciljih se poudarja pomembnost skladnega ekonomskega, socialnega in okoljskega razvoja. Postavljajo nove temelje pri naslavljanju neenakosti, gospodarske rasti, dostojnih delovnih mest, izzivov mest in naselij, industrializacije, energije, podnebnih sprememb, trajnostne potrošnje in proizvodnje ter miru in pravičnosti.

Na razstavi so bili predstavljeni cilji trajnostnega razvoja in primeri kako jih Slovenska karitas preko svojih projektov v državah v razvoju uresničuje (predvsem v Afriki in na Zahodnem Balkanu).

Organizatorici razstave Neda Golmajer in Sabina Časar Pretnar

Related Images:

Dostopnost