Algoritmi v očeh učencev in učenk 2. triade

Algoritem je v računalništvu zaporedje ukazov, ki so namenjeni reševanju nekega problema oz. izpeljavi postopka. Učenci od 4. do 6. razreda pa so pri ustvarjanju algoritmov pokazali tudi veliko iznajdljivosti in domišljije. Nastali so zanimivi algoritmi za še bolj zanimive probleme. Nekaj izdelkov si lahko ogledate ob pripetih slikah.

Nik Hlade, učitelj računalništva

Related Images:

Dostopnost