Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2021/2022

Spoštovani starši!

Poleg obveznih predmetov izvajamo za učence 7., 8. in 9. tudi pouk iz obveznih izbirnih predmetov. Z izbirnimi predmeti želimo učencem omogočiti, da poudarijo tako imenovane prevladujoče strani lastnih interesov in sposobnosti. Omenjeni predmeti tako postanejo tudi priložnost dokazovanja učenk in učencev.

Izbirni predmeti so eno, dve ali triletni. Učenec vsako leto zamenja izbirni predmet. Šola ponudi predmete, za katere se je opredelilo največ učencev ob anketiranju, seveda pa tudi tiste, ki jih mora obvezno ponuditi v skladu z zakonom (drugi tuj jezik, retorika, verstva in etika). Skupine za izvajanje pouka izbirnih predmetov šola oblikuje za tiste predmete, za katere se je prijavilo zadostno število učencev.

Prosimo, da do petka, 16. aprila 2021, izpolnite in vrnete prijavnico za izbirne predmete, ki jo boste prejeli v šoli. Na osnovi vaših prijav bomo oblikovali skupine za pouk izbirnih predmetov, za katere bo največ zanimanja.

Učenke in učenci izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, to pomeni dva različna predmeta po eno uro ali pa en predmet, ki poteka dve uri tedensko. Učenec lahko izbere tudi tri ure izbirnih predmetov tedensko, če s tem soglašate starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Upam, da bo vsak učenec lahko obiskoval predmeta, ki sta mu najbolj všeč. Veliko sreče pri izbiranju.

Emilija Kavčič, ravnateljica

.

V 7. razredu bomo tako ponudili 7 izbirnih predmetov:

Ime predmeta Št. ur /teden Oznaka Učitelj
Nemščina 1 2 NI1 Tanja Pavlič Več …
Matematična delavnica 7 1 MD7 Mateja Alič Več …
Urejanje besedil 1 UBE Nik Hlade Več
Načini prehranjevanja 1 NPH Andreja Šimnovec Več
Šport za zdravje 1 SZZ športni pedagog Več …
Obdelava gradiv – les 1 OGL Veronika Šuligoj, Veronika Pegam Več
Likovno snovanje 1 1 LS1 Darja Katrašnik Več … ……………….

.

V 8. razredu bomo ponudili 9 izbirnih predmetov:

Ime predmeta Št. ur /teden Oznaka Učitelj
Likovno snovanje 2 1 LS2 Darja Katrašnikt Več …
Matematična delavnica 8 1 MD8 Mateja Alič Več …
Sodobna priprava hrane 1 SPH Andreja Šimnovec Več
Nemščina 2 2 NI2 Tanja Pavlič Več …
Retorika 1 RET Roman Gašperin Več …
Šport za sprostitev 1 SZS  športni pedagog Več …
Obdelava gradiv – umetne snovi 1 OGU Veronika Šuligoj, Veronika Pegam Več ...
Multimedija 1 MME Nik Hlade Več …
Verstva in etika 2 1 VE2 Ines Sliško Več …

 

V 9. razredu bomo ponudili 7 izbirnih predmetov:

Ime predmeta Št. ur /teden Oznaka Učitelj
Likovno snovanje 3 1 LS3 Darja Katrašnik Več …
Matematična delavnica 9 1 MD9 Mateja Alič Več …
Nemščina 3 2 NI3 Tanja Pavlič Več …
Izbrani šport 1 ISP športni pedagog Več …
Risanje v geometriji in tehniki 1 RGT Veronika Šuligoj, Veronika Pegam Več …
Računalniška omrežja 1 ROM Nik Hlade Več … ……………….
Kemija v življenju 1 KEŽ Neda Golmajer Več …

Related Images:

Dostopnost