TEHNIŠKI DAN – Robotika in poklici prihodnosti, Erasmus+

Na šoli smo že drugo leto vključeni v Erasmus+, mednarodni projekt, kjer sodelujemo s šolami iz Estonije, Turčije, Italije in Hrvaške. Glavni cilj projekta je pridobivanje veščin 21. stoletja, naslov našega projekta pa je Z veščinami prihodnosti do uspešnega poklica in življenja. Zato smo se učitelji odločili izpeljati dan dejavnosti na to zanimivo temo.

V zadnjem tednu dela na daljavo smo uspešno izvedli tehniški dan v 9. razredu z naslovom Robotika in poklici prihodnosti.

Učiteljice angleščine smo že pred dnevom dejavnosti namenile 2 uri pouka medpredmetnemu povezovanju. Preko videokonference so učenci v skupinah brskali po spletu, kjer so se seznanili z veščinami 21. stoletja in poklici prihodnosti. Po zbranih podatkih, so poročali o svojih ugotovitvah, skupaj smo razpravljali o prednostih in slabostih razvoja tehnologije. Ogledali in rešili so naloge s slušnim razumevanjem (Sophia – World’s First AI Humanoid Robot, What Will Future Jobs Look Like?).

K sodelovanju na tehniškem dnevu smo povabili 3 uspešna podjetja, ki se ukvarjajo s temami, ki se nanašajo na razvoj in poklice, ki postajajo zmeraj bolj aktualni – Elaphe, ElevonX in Hypex. Predstavniki podjetij so učencem na zanimiv način predstavili svoje delovanje, veščine, ki so potrebne za njihovo delo ter odgovarjali na vprašanja učencev.

Pridružili so se nam tudi učenci in učitelji naše partnerske šole s Hrvaške – Tehnička škola Požega. Njihovi učenci so nam predstavili delovanje robotske roke, drona ter pripravili spletni kviz o dronih. Za zaključek so učenci vnesli svoje vtise o izvedenem dnevu v obliki zapisa na ‘samolepilne’ lističe.

Sodeč po odzivih učencev, je bil tehniški dan za učence zelo zanimiv. Še posebej zanimiva izkušnja je bilo vključevanje učencev iz druge države. V rabi smo imeli kar tri jezike, slovenski, hrvaški in angleški.

Po poročanju o naših vmesnih aktivnostih projekta so se na Nacionalni agenciji, ki skrbi za izvajanje projektov Erasmus+ odločili, da bodo naš tehniški dan izpostavili kot primer dobre prakse ter ga objavili na njihovi Facebook strani ter spletnem portalu Sio.si (Slovensko izobraževalno omrežje). Na to smo še posebej ponosni.

Hvala vsem učiteljem, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi tehniškega dne – Veronika Pegam (vodja dneva dejavnosti), Nik Hlade, Tina Tomšič Vidic, Bernarda Zavrl, predvsem pa učencem za sodelovanje in zanimiva razmišljanja.

Petra Šmit, vodja projekta Erasmus+

Izvajanje projekta nam omogočajo evropska sredstva, ki so pridobljena, oz. sofinancirana s strani programa Evropske unije Erasmus+.

Related Images:

Dostopnost