Pešbus in trajnostna mobilnost s kokoško Rozi

Ponovno bomo izvajali projekt Pešbus, saj menimo, da je cilj projekta ključnega pomena za naše otroke in prihodnost. S projektom osveščamo učence o pomenu zdravja in gibalnih navad v vsakdanjem življenju. Spodbujamo aktivnost in socializacijo otrok.

Pot v šolo peš otrokom zagotavlja minimalno mero dnevne telesne aktivnosti, kar pozitivno vpliva na njihovo zdravje. Hkrati jih navajamo k spoznavanju prometno-spoznavne poti, saj se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po določenih poteh in stalnem urniku. Otroci na poti v šolo uživajo v družbi svojih sošolcev, postopoma spoznavajo prometne predpise in pravila vedenja ter postajajo suvereni udeleženci v prometu. Skupine otrok spremljajo odrasli, ki jim predstavljajo pomemben zgled. Spremljevalci so starši, stari starši, drugi člani družine ali prostovoljci.

Pešbus bomo za učence drugega in tretjega razreda izvedli od 16. do 22. septembra 2020, in sicer na trasah Savska cesta–Finžgarjeva ulica–Vodnikova ulica ter Hraše. V kolikor bodo udeleženci projekta izrazili željo za nadaljevanje izvedbe projekta, bomo termin izvedbe podaljšali. Vreme ob primerni opremi spremljevalcev in učencev ni ovira.

Program je del prizadevanj IPoP – Inštituta za politike prostora za spodbujanje hoje kot aktivne oblike mobilnosti ter ustvarjanja zdravega bivalnega okolja. Pri izvajanju programa sodeluje CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp.


Že drugo šolsko leto pa smo vključeni v projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah, v okviru katerega izvajamo aktivnost Gremo peš s kokoško Rozi »Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah«.
V ta namen bomo izvajali aktivnost: GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI!

Glavni cilj projekta je spremeniti potovalne navade otrok v šolo ter posledično zmanjšati motorni promet v okolici šole. Prispevati želimo k zmanjšanju okoljskih obremenitev in spodbuditi učence k gibanju in s tem krepitvi zdravja. Otroke spodbujamo, da bi v šolo prihajali na trajnostni način, t.j. peš, s kolesom, rolerji, s skirojem … Aktivnost pomembno prispeva k zmanjšanju občutka stresa, spodbuja razvoj samostojnosti, organiziranosti in odgovornosti za delo ter socializacijo otrok.

Ines Sliško

Related Images:

Dostopnost