Higienska priporočila

Higienska priporočila za izvajanje pouka v osnovni šoli za preprečevanje širjenja sars-cov-2;
priporočila za obdobje, ko se v državi pojavljajo posamični primeri covid-19

Več …

Related Images:

Dostopnost