V duhu slovenske ljudske pesmi

Letošnja šolska proslava ob kulturnem prazniku, ki smo jo imeli 7. 2., je bila v duhu slovenske ljudske in ponarodele ljudske pesmi.  Na odru šolske avle so se zvrstili mladinski pevski zbor, učiteljski zbor in  vsi razredi predmetne stopnje. Vsak razred je predstavil svojo, na svoj – izviren  način. Pesmi so učenci oblikovali in vadili pri urah GUM in ob spodbudi razrednikov. V nekaterih razredih so popestrili petje učenci, ki se učijo inštrumente, drugi so si pomagali s preprostimi glasbili ali pa si zamislili kratko dramatizacijo ali koreoografijo. Bilo je pestro in ustvarjalno.

Related Images:

Dostopnost