Neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2019/2020

Spoštovani starši!

V šolskem letu 2019/20 bo šola učencem ponudila naslednje neobvezne izbirne predmete:

– šport (4.—6. razred),
– nemščino (4.—6. razred) in
– italijanščino (7.—9. razred).

Neobveznega izbirnega predmeta učencem ni potrebno izbrati. Če si ga učenec izbere, ga mora do konca šolskega leta obiskovati. Izpis iz predmeta med šolskim letom ni izvedljiv. Učenec prostovoljno izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Neobvezni izbirni predmet se ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5. Pouk neobveznih izbirnih predmetov bomo izvajali ob zadostnem številu prijav.

Učenci so prijavnice prejeli v šoli. Vrnejo jih do 26. 4. 2019.

Predstavitev predmetov      Več …

Related Images:

Dostopnost