Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2018/2019

Spoštovani starši!

Poleg obveznih predmetov izvajamo za učence 7., 8. in 9. tudi pouk iz obveznih izbirnih predmetov. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašate starši. Z izbirnimi predmeti želimo učencem omogočiti, da poudarijo tako imenovane prevladujoče strani lastnih interesov in sposobnosti. Omenjeni predmeti tako postanejo tudi priložnost dokazovanja učenk in učencev.

Izbirni predmeti so eno, dve ali triletni. Učenec vsako leto zamenja izbirni predmet. Šola ponudi predmete, za katere se je opredelilo največ učencev ob anketiranju, seveda pa tudi tiste, ki jih mora obvezno ponuditi v skladu z zakonom (drugi tuj jezik, retorika, verstva in etika). Skupine za izvajanje pouka izbirnih predmetov šola oblikuje za tiste predmete, za katere se je prijavilo zadostno število učencev.

Prosimo, da do 20. aprila 2018 izberete in izpolnite prijavnico za izbirne predmete, ki jo bodo prejeli učenci. Na osnovi vaših prijav bomo oblikovali skupine za pouk izbirnih predmetov, za katere bo največ zanimanja. Učenke in učenci izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, to pomeni dva različna predmeta po eno uro ali pa en predmet, ki poteka dve uri tedensko.

Učenec lahko izbere tudi tri ure izbirnih predmetov tedensko, če s tem soglašate starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Upam, da bo vsak učenec lahko obiskoval predmeta, ki sta mu najbolj všeč. Veliko sreče pri izbiranju.

Emilija Kavčič, ravnateljica

7. razredu bomo tako ponudili 9 različnih predmetov:

Ime predmeta Št. ur /teden Oznaka Učitelj
Nemščina 1 2 NI1 Martina Schmitt Več …
Matematična delavnica 7 1 MD7 Barbara Pfajfar Več …
Urejanje besedil 1 UBE Mateja Alič Več …
Načini prehranjevanja 1 NPH Andreja Šimnovec Več …
Šport za zdravje 1 SZZ Nuša Kozinc Več …
Obdelava gradiv – les 1 OGL Darja Katrašnik Več …
Sonce, Luna, Zemlja 1 SLZ Majda Srna Več …
Logika 1 LO1 Barbara Pfajfar Več …
Likovno snovanje 1 1 LS1 Darja Katrašnik Več … ……………….

 

8. razredu bomo ponudili 11 izbirnih predmetov:

  • 9 predmetov, vezanih na 8. razred: Likovno snovanje 2, Matematična delavnica 8, Sodobna priprava hrane, Nemščina 2, Poskusi v kemiji, Retorika, Šport za sprostitev, Obdelava gradiv – umetne snovi, Multimedija;
  • 2 predmeta, ki ju bodo obiskovali učenci 8. in 9. razredov skupaj: Projekti iz fizike in ekologije in Daljnogledi in planeti.
Ime predmeta Št. ur /teden Oznaka Učitelj
Likovno snovanje 2 1 LS2 Darja Katrašnikt Več …
Matematična delavnica 8 1 MD8 Barbara Pfajfar Več …
Sodobna priprava hrane 1 SPH Andreja Šimnovec Več …
Nemščina 2 2 NI2 Martina Schmitt Več …
Poskusi v kemiji 1 POK Neda Golmajer Več …
Retorika 1 RET Roman Gašperin Več …
Šport za sprostitev 1 SZS Nuša Kozinc Več …
Obdelava gradiv – umetne snovi 1 OGU Darja Katrašnik Več …
Multimedija 1 MME Mateja Alič Več …
Projekti iz fizike in ekologije 1 PFE Andreja Kovačič Več … ……………….
Daljnogledi in planeti 1 DIP Majda Srna Več …

 

V 9. razredu bomo ponudili 10 izbirnih predmetov:

  • 7 predmetov, vezanih na 9. razred: Likovno snovanje 3, Matematična delavnica 9, Nemščina 3, Verstva in etika, Računalniška omrežja, Izbrani šport in Kemija v življenju.
  • 2 predmeta, ki ju bodo obiskovali učenci 8. in 9. razredov skupaj: Projekti iz fizike in ekologije in Daljnogledi in planeti.
Ime predmeta Št. ur /teden Oznaka Učitelj
Likovno snovanje 3 1 LS3 Darja Katrašnikt Več …
Matematična delavnica 9 1 MD9 Barbara Pfajfar Več …
Nemščina 3 2 NI3 Martina Schmitt Več …
Verstva in etika 1 VE1 Melita Papler Več …
Računalniška omrežja  1 ROM Mateja Alič Več …
Izbrani šport 1 ISP Nuša Kozinc Več …
Kemija v življenju 1 KEŽ Neda Golmajer Več …
Projekti iz fizike in ekologije 1 PFE Andreja Kovačič Več … ……………….
Daljnogledi in planeti 1 DIP Majda Srna Več …

 

Related Images:

Dostopnost