Zdrava šola

Učenci v šolskem okolju preživijo veliko časa. V okolju, ki skrbi za telesno, duševno in socialno zdravje, se učenci raje učijo in delajo in posledica tega so tudi boljši učni rezultati. Tako se je porodila ideja o konceptu promocije zdravja v šolskem okolju. Pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in Evropske komisije Evropska mreža Zdravih šol aktivno deluje od leta 1992. Leta 2007 se je mreža preimenovala v Schools for Health of Europe (SHE) in koordinacijo projekta je prevzel Nizozemski inštitut za varovanje zdravja. Trenutno je v mrežo vključenih že 43 držav.

Slovenija je k SHE mreži pristopila leta 1993 z 12 pilotsko vključenimi šolami. Mreža deluje s podporo Ministrstva za zdravje in Ministrstva za šolstvo in šport, nacionalno koordinacijo vodi Inštitut za varovanje zdravja regijsko pa Zavodi za zdravstveno varstvo. V teh letih se je mreža šestkrat širila in trenutno je vanjo vključenih že 398 ustanov (vrtcev, osnovnih, srednjih šol, dijaških domov, zavodov).

To je celostni program, ki uvaja nove ideje in pristope promocije zdravja v šolskem okolju. Zdrave šole promovirajo zdravje in dobro počutje učencev in vseh zaposlenih s pomočjo dobro načrtovanega kurikula ter šolsko dejavnostjo na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju.

Rdeča nit: “Mi vsi za lepši (boljši) jutri”


Značilnosti slovenske mreže zdravih šol

Šolski tim – vodja, vodstvo, učitelji, učenci, starši, zdravstvena služba, lokalna skupnost
Sistematično načrtovanje, evalviranje nalog, sledimo kriterijem Zdravih šol
12 ciljev SHE
Redna srečanja z vodji timov (3x na leto)
Rdeče niti
Nacionalno srečanje SMZŠ – Bilten
Izobraževanje učiteljev
Izdelani programi PZ (Promocija duševnega zdravja v šoli; Spodbujajmo nekajenje; Alkohol? Odrasli lahko vplivamo!; Mediacija; Obvladovanje stresa; Model zdrav življenjski slog …)

Cilji zdravih šol
1. Podpirati samopodobo učencev
2. Dobri medsebojni odnosi
3. Socialni cilji jasni vsem
4. Raznovrstne pobude za dejavnosti
5. Izboljšati šolsko okolje
6. Dobre povezave med šolo-domom-skupnostjo
7. Dobre povezave med OŠ-SRŠ
8. Zdravje in blaginja učencev, učiteljev
9. Šolsko osebje je vzgled
10. Šolska prehrana
11. Sodelovati s specializiranimi službami
12. Poglobljen odnos z (zobo)zdravstveno službo

Slovenska mreža zdravih šol   Več …

Related Images:

Dostopnost