Šolski koledar 2022/2023

Šolsko leto 2022/2023 se začne 1. septembra 2022 in konča 31. avgusta 2023.

Prvo ocenjevalno obdobje: 1. september – 27. januar
Drugo ocenjevalno obdobje: 30. januar – 23. junij (9. razred: 30. januar –1 5. junij)

Počitnice:

jesenske:        31. oktober 2022 – 4. november 2022
novoletne:     26. december 2022 – 2. januar 2023
zimske:          6. februar 2022 – 10. februar 2023
prvomajske:  27. april 2022 – 2. maj 2023
letne:              26. junij 2022 – 31. avgust 2023

Pouka prosti dnevi
šolske počitnice, državni prazniki in drugi prosti dnevi, sobote in nedelje
pouka prost dan je tudi 26. april 2023

Informativna dneva za vpis v srednje šole za 9. razred.:
17. in 18. februar 2023

Predmetni, razredni in popravni izpiti:

  1. rok:  16. junij – 29. junij 2023 za učence 9. razreda
            26. junij – 7. julij 2023 za učence 1. – 8. razreda
  2. rok:  18. avgust – 31. avgust 2023

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu:

  1. rok:   3. maj – 15. junij 2023 za učence 9. razreda
           3. maj – 23. junij 2023 za učence 1. – 8. razreda
  2. rok:  18. avgust – 31. avgust 2023 za učence 1. – 9. razreda

Učenci, ki bodo ob koncu šolskega leta zaradi bolezni ali drugih utemeljenih vzrokov neocenjeni, lahko opravljajo razredne oziroma predmetne izpite v junijskem  in  avgustovskem  roku.
Učenci 7., 8. in  9. razreda, ki bodo ob koncu šolskega leta negativno ocenjeni, lahko opravljajo popravne izpite v junijskem in avgustovskem roku.
Učenci 7. in 8. razreda smejo imeti največ dva popravna izpita, učenci 9. razreda pa lahko opravljajo popravne izpite iz več predmetov.

 

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v 6. in 9. razredu

  4. maj 2023: SLOVENŠČINA za 6. in 9. razred
  8. maj 2023: MATEMATIKA za 6. in 9. razred
10. maj 2023: ANGLEŠČINA za 6. in 9. razred

Dostopnost