Šolski koledar 2023/2024

Šolsko leto 2023/2024 se začne 1. septembra 2023 in konča 31. avgusta 2024.

Prvo ocenjevalno obdobje: 1. september – 31. januar
Drugo ocenjevalno obdobje: 1. februar – 24. junij (9. razred: 1. februar – 14. junij)

Počitnice:

jesenske:        30. oktober 2023 – 3. november 2023
novoletne:     25. december 2023 – 2. januar 2024
zimske:          19. februar 2023 – 23. februar 2024
prvomajske:  27. april 2023 – 2. maj 2024
letne:              26. junij 2023 – 31. avgust 2024

Pouka prosti dnevi
šolske počitnice, državni prazniki in drugi prosti dnevi, sobote in nedelje
pouka prost dan je tudi 3. maj 2024

Informativna dneva za vpis v srednje šole za 9. razred.:
16. in 17. februar 2024

Predmetni, razredni in popravni izpiti:

  1. rok:  17. junij – 1. julij 2024 za učence 9. razreda
            26. junij – 9. julij 2024 za učence 1. – 8. razreda
  2. rok:  19. avgust – 30. avgust 2024

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu:

  1. rok:   3. maj – 14. junij 2024 za učence 9. razreda
    .        3. maj – 24. junij 2024 za učence 1. – 8. razreda
  2. rok:  19. avgust – 30. avgust 2024 za učence 1. – 9. razreda

Učenci, ki bodo ob koncu šolskega leta zaradi bolezni ali drugih utemeljenih vzrokov neocenjeni, lahko opravljajo razredne oziroma predmetne izpite v junijskem  in  avgustovskem  roku.
Učenci 7., 8. in  9. razreda, ki bodo ob koncu šolskega leta negativno ocenjeni, lahko opravljajo popravne izpite v junijskem in avgustovskem roku.
Učenci 7. in 8. razreda smejo imeti največ dva popravna izpita, učenci 9. razreda pa lahko opravljajo popravne izpite iz več predmetov.

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v 6. in 9. razredu

  7. maj 2024: SLOVENŠČINA za 6. in 9. razred
  9. maj 2024: MATEMATIKA za 6. in 9. razred
13. maj 2024: ANGLEŠČINA za 6. in 9. razred

Povezava: https://www.gov.si/teme/solski-koledar-za-osnovne-sole/

Related Images:

Dostopnost