Šolski koledar

Šolsko leto 2020/2021 se začne 1. septembra 2020 in konča 31. avgusta 2021.

Prvo ocenjevalno obdobje: 1. september–29. januar
Drugo ocenjevalno obdobje: 1. februar–24. junij (9. razred: 1. februar–15. junij)

Počitnice:

jesenske:        26. oktober 2020–1. november 2020
novoletne:     25. december 2020–2. januar 2021
zimske:           22. februar 2021–26. februar 2021
prvomajske:  27. april 2021–2. maj 2021
letne:              28. junij 2021–31. avgust 2021

Pouka prosti dnevi
26. april 2021
šolske počitnice, državni prazniki in drugi prosti dnevi, sobote in nedelje

Predmetni, razredni in popravni izpiti:

  1. rok: 16. junij–30. junij 2021 za učence 9. razreda
    28. junij–9. julij 2021 za učence 1.–8. razreda
  2. rok: 18. avgust–31. avgust 2021

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu:

  1. rok: 3. maj–15. junij 2021 za učence 9. razreda
          3. maj–24. julij 2021 za učence 1.–8. razreda
  2. rok: 18. avgust–31. avgust 2021 za učence 1.–9. razreda

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) v 6. in 9. razredu

4. maj 2021: SLOVENŠČINA za 6. in 9. razred
6. maj 2021: MATEMATIKA za 6. in 9. razred
10. maj 2020: ANGLEŠČINA za 6. razred in TRETJI PREDMET za 9. razred