Obvezni in neobvezni izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti

Poleg obveznih predmetov izvajamo za učence 7., 8. in 9. tudi pouk iz obveznih izbirnih predmetov. Z izbirnimi predmeti želimo učencem omogočiti, da poudarijo tako imenovane prevladujoče strani lastnih interesov in sposobnosti. Omenjeni predmeti tako postanejo tudi priložnost dokazovanja učenk in učencev.

Izbirni predmeti so eno, dve ali triletni. Učenec vsako leto zamenja izbirni predmet. Šola ponudi predmete, za katere se je opredelilo največ učencev ob anketiranju, seveda pa tudi tiste, ki jih mora obvezno ponuditi v skladu z zakonom (drugi tuj jezik, retorika, verstva in etika). Skupine za izvajanje pouka izbirnih predmetov šola oblikuje za tiste predmete, za katere se je prijavilo zadostno število učencev.

Prosimo, da do petka, 19. aprila 2024, izpolnite in vrnete prijavnico za izbirne predmete, ki jo boste prejeli v šoli. Na osnovi vaših prijav bomo oblikovali skupine za pouk izbirnih predmetov, za katere bo največ zanimanja.

Učenke in učenci izberejo dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, to pomeni dva različna predmeta po eno uro ali pa en predmet, ki poteka dve uri tedensko. Učenec lahko izbere tudi tri ure izbirnih predmetov tedensko, če s tem soglašajo starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih.

Opis obveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2024/25: POVEZAVA

Related Images:

Dostopnost