UNESCO ASP MREŽA

UNESCO je organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Ustanovljena je bila leta 1945 s sedežem v Franciji.

UNESCO ASP mreža je nastala kot Projektna mreža združenih šol (Associated Schools Project Network) leta 1953. ASPnet deluje na lokalnem, nacionalnem, regionalnem in mednarodnem nivoju. Vključuje šole z vseh kontinentov. Center je na sedežu UNESCA v Parizu.

Temeljni UNESCO cilj, ki je izpeljan iz UNESCO Ustave, je prispevati k miru in varnosti s promocijo sodelovanja narodov skozi izobraževanje in vzgojo, znanost in kulturo. Namen sodelovanja je krepitev splošnega spoštovanja do pravičnosti in miru za ljudi vseh narodov, ne glede na raso, spol, jezik ali religijo. Uveljavljati kulturo miru in nenasilja ter naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje. Prihodnost bodočih rodov bo skupna ali pa je sploh ne bo. Zato: naučiti se živeti skupaj, naučiti se deliti med seboj.

UNESCO ideje in teme so vpete v življenje in delo šole:

·         svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju,

·         človekove pravice, demokracija, strpnost in sodelovanje,

·         interkulturno učenje,

·         okoljski problemi in interdisciplinarno reševanje.

UNESCO šola si prizadeva, da bi imeli učenci in zaposleni v njej pozitiven odnos do naravne in kulture dediščine in seveda drug do drugega. Trudimo se biti povezani z našim okoljem, s starši, krajani, s tistimi, ki ne hodijo več v šolo in sami med seboj. Preko Unesco in drugih krožkov na različne načine širimo Unesco cilje in teme med ostale učence in učitelje.

Predvsem smo pozorni na obeležitve mednarodnih dni, ki so pomembni za trajnostni razvoj naše kulture in tudi narave. Vsako leto se šola vključuje v razne solidarnostne in prostovoljne aktivnosti, ne manjkajo pa tudi mladinske akcije. Učitelji skozi različne projekte in aktivnosti z učenci uveljavljajo kulturo miru in nenasilja, učijo skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlja in se skupaj z učenci učijo živeti skupaj in deliti med seboj.

Sodelujemo in srečujemo se tudi z učenci drugih Unesco ASP šolami. Naša šola spada v skupino Unesco šol Gorenjske, ki ima sedež v Mojstrani. Najbolj pridni in zagreti učenci lahko odidejo na tabore in sodelujejo v projektih, ki jih prirejajo druge Unesco ASP šole po Sloveniji. S širjenjem dobrih vesti preko šol smo tako še bogatejši in dobivamo več idej za trajnostni razvoj.

Related Images:

Dostopnost