Trajnostna mobilnost


Že drugo šolsko leto smo vključeni v projekt Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah, v okviru katerega izvajamo aktivnost Gremo peš s kokoško Rozi »Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah«.
V ta namen bomo izvajali aktivnost: GREMO PEŠ S KOKOŠKO ROZI!

Glavni cilj projekta je spremeniti potovalne navade otrok v šolo ter posledično zmanjšati motorni promet v okolici šole. Prispevati želimo k zmanjšanju okoljskih obremenitev in spodbuditi učence k gibanju in s tem krepitvi zdravja. Otroke spodbujamo, da bi v šolo prihajali na trajnostni način, t.j. peš, s kolesom, rolerji, s skirojem … Aktivnost pomembno prispeva k zmanjšanju občutka stresa, spodbuja razvoj samostojnosti, organiziranosti in odgovornosti za delo ter socializacijo otrok.

Ines Sliško

Šolsko leto 2019/2020:


»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.«

Related Images:

Dostopnost