Spletne učilnice OŠ Lesce 6.-9. razred

.

Mateja Alič – MATEMATIKA, 6. razred     Več …
Mateja Alič – MATEMATIKA, 8. razred     Več …
Mateja Alič – MATEMATIKA, 9. razred     Več …


Barbara Bajželj – SLOVENSKI JEZIK, 6. razred     Več …
Barbara Bajželj
– SLOVENSKI JEZIK, 7. razred     Več …
Barbara Bajželj
– SLOVENSKI JEZIK, 9. razred     Več …
Barbara Bajželj –
BIOLOGIJA, 8. razred     Več …
Barbara Bajželj –
Oddelčna skupnost    . Več …


Sabina Časar Pretnar – GEOGRAFIJA, 6. razred    . Več …
Sabina Časar Pretnar
– GEOGRAFIJA, 7. razred     .Več …
Sabina Časar Pretnar
– GEOGRAFIJA, 8. razred     .Več …
Sabina Časar Pretnar
– GEOGRAFIJA, 9. razred     .Več …
Sabina Časar Pretnar
– Domovinska in državljanska kultura in etika 7     .Več …
Sabina Časar Pretnar
– Domovinska in državljanska kultura in etika 8    .Več …
Sabina Časar Pretnar, Alenka Zupan
– ODDELČNA SKUPNOST 8. a     Več …


Roman Gašperin – SLOVENŠČINA     Več …


Neda Golmajer – BIOLOGIJA, 9. razred     Več …
Neda Golmajer – KEMIJA, 8. razred     Več …
Neda Golmajer – KEMIJA, 9. razred     Več …


Nik Hlade – MATEMATIKA     Več …


Katja Jazbec – ŠPORT, 6. razred     Več …
Katja Jazbec
– ŠPORT, 7. razred     Več …
Katja Jazbec
– ŠPORT, 8. razred     Več …
Katja Jazbec
– ŠPORT, 9. razred     Več …


Maja Jazbec – NEMŠČINA, 6. razred     Več …


Darja Katrašnik – LIKOVNA UMETNOST, 7. razred     Več …
Darja Katrašnik – LIKOVNA UMETNOST, 8. razred     Več …
Darja Katrašnik – LIKOVNA UMETNOST, 9. razred     Več …


Vesna Koselj – SVETOVALNO DELO     .Več …


Andreja Kovačič – MATEMATIKA 8. a, 8. b, 9. b     Več …
Andreja Kovačič – NARAVOSLOVJE, 7. c razred     Več …


Martina Kristan – ŠPORT     Več …


Slavko Kunčič – ŠPORT     Več …


Tanja Leben – GLASBENA UMETNOST, 6. razred     Več …
Tanja Leben – GLASBENA UMETNOST, 7. razred     Več …
Tanja Leben – GLASBENA UMETNOST, 8. razred     Več …
Tanja Leben – GLASBENA UMETNOST, 9. razred     Več …


Mateja Langus – LIKOVNA UMETNOST, 6. razred     Več …


Tanja Pavlič – NEMŠČINA, 7. razred     Več …
Tanja Pavlič
 – NEMŠČINA, 8. razred     Več …


Veronika Pegam – TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA, 6. razred     Več …
Veronika Pegam – TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA, 7. razred     Več …
Veronika Pegam – TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA, 8. razred     Več …
Veronika Pegam – MATEMATIKA, 7. a razred     Več …
Veronika Pegam – Oddelčna skupnost     Več …


Martina Schmitt – NEMŠČINA     Več …


Ines Sliško – ZGODOVINA     Več …


Mojca Slivnik – MATEMATIKA , 6. razred     Več …


Majda Srna – FIZIKA     Več …


Urša Svetek – ANGLEŠČINA, 6. razred     Več …


Andreja Šimnovec – GOSPODINJSTVO 6     Več …
Andreja Šimnovec – NARAVOSLOVJE 6     Več …
Andreja Šimnovec
– NARAVOSLOVJE 7     Več …
Andreja Šimnovec
– razširjeni program PREHRANA    .Več …


Petra Šmit – ANGLEŠČINA, 7. razred     Več …
Petra Šmit – ANGLEŠČINA, 9. razred     Več …


Tina Tomšič Vidic– ANGLEŠČINA, 6. razred    . Več …
Tina Tomšič Vidic
– ANGLEŠČINA, 8. razred     Več …
Tina Tomšič Vidic
– ANGLEŠČINA, 9. razred     Več …


Bernarda Zavrl – ANGLEŠČINA, 7. razred     Več …
Bernarda Zavrl – ANGLEŠČINA, 8. razred     Več …
Bernarda Zavrl – ANGLEŠČINA, 9. razred     Več …


Alenka Zupan – SLOVENSKI JEZIK, 6. razred     Več …
Alenka Zupan –
SLOVENSKI JEZIK, 8. razred     Več …
Alenka Zupan –
SLOVENSKI JEZIK, 9. razred     Več …

Related Images:

Dostopnost