Šolski sklad

Spoštovani!

Na šoli deluje šolski sklad že od leta 2002. Njegov namen je pridobivati sredstva za pomoč socialno šibkim otrokom (npr. udeležba v šolah v naravi) in vzdrževati ter financirati nadstandardno dejavnost in opremo, kajti proračun ministrstva in občine je omejen le na najnujnejše. Sredstva pridobivamo s prispevki posameznikov, predvsem staršev, z donatorstvom podjetij ter najrazličnejšimi akcijami (papirna akcija, prodaja novoletnih okraskov, voščilnic idr.), v katerih sodelujejo učenci in učitelji naše šole.

Ugotavljamo, da šolski sklad dobro opravlja svoje poslanstvo, da z majhnimi koraki, vendar v pravo smer, uresničujemo glavni namen sklada, to je skrb za čim kvalitetnejši pouk.

Program za šolsko leto bo upravni odbor pripravil v mesecu oktobru. Naprošamo vse starše, da na prvih roditeljskih sestankih razrednikom sporočijo svoje predloge.

S svojo aktivnostjo tako sklad nadgrajuje ter omogoča marsikaj, kar bogati življenje otrok v njihovem obveznem obdobju šolanja, ter dviga motivacijo  in izboljšuje pogoje dela za tiste, ki so vsak dan z njimi.

V kolikor želite in zmorete svoj delež dodati tudi vi, vas prosimo, da prostovoljni prispevek nakažete na račun  št. SI56 0130 2603 0677 142 (sklic 920010).

Vsem, ki nam na ta način pomagate, se iskreno zahvaljujemo.

Related Images:

Dostopnost