Šolska shema

OŠ F. S. Finžgarja Lesce sodeluje v Šolski shemi. Šolska shema je opredeljena z uredbo in je EU finančna pomoč šolam, vključno s slovenskim sofinanciranjem, za dobavo sadja in zelenjave (šolsko sadje in zelenjava) ter mleka in določenih mlečnih izdelkov (šolsko mleko). Šolsko sadje in zelenjave ter šolsko mleko se razdeljujejo kot dodaten brezplačen obrok otrokom v osnovnih šolah in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s potrebnimi potrebami (šole).

Učenci bodo v okviru projekta ŠS dobili poleg rednih obrokov, na katere so naročeni, še dodatni obrok svežega sadja oz. zelenjave.  V okviru projekta se bomo povezali tudi z lokalnimi pridelovalci sadja in zelenjave.

Namen projekta je povečati količino sadja in zelenjave v prehrani otrok in mladostnikov, ustaviti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, osveščati otroke o pravilnem načinu prehranjevanja ter ekološki pridelavi hrane in krepiti položaj slovenskih pridelovalcev sadja in zelenjave.

Spletna stran projekta    Več …

Jedilnik OŠ Lesce     Več …

Jedilnik OŠ Begunje     Več …

SPREMLJEVALNE DEJAVNOSTI:
– šolski vrt
– medoviti vrt, čebelarski krožek
– obiski kmetije
– obiski sadovnjaka
– šolski kompostnik
– priprava sadnih napitkov, sadnih nabodal, sušenje sadja …

Sadje in zelenjava
 predstavljata pomembno skupino živil v uravnoteženem jedilniku vsakega posameznika, a za Slovence je znano, da ju v dnevni prehrani ne zaužijemo v priporočenih količinah.

Tako sadje kot zelenjava vsebujeta visok delež vode, prehranskih vlaknin in drugih zaščitnih snovi (vitamine in minerale), ki pomembno vplivajo na zdravje.

Ker se na šoli zavedamo pomembnosti uživanja sadja in zelenjave pri otrocih, smo se vključili v ukrep Evropske unije ŠOLSKA SHEMA, katerega namen je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava debelosti pri otrocih. Sadje ali zelenjavo bomo ponudili dodatno poleg redne šolske prehrane vsem učencem šole, brezplačno.

Martina Schmitt, vodja projekta

 

NAČRT IZVEDBE ŠOLSKE SHEME za šolsko leto 2022/2023

Načrt izvedbe Šolske sheme za šolsko leto 2023/24     Več …
Načrt izvedbe Šolske sheme za šolsko leto 2022/23     Več …
Načrt izvedbe Šolske sheme za šolsko leto 2021/22     Več …
Načrt izvedbe Šolske sheme
za šolsko leto 2020/21     Več …
Načrt izvedbe Šolske sheme
 za šolsko leto 2019/20     Več …

2023/2024

2022/2023

2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

Related Images:

Dostopnost