Projekt Slovenske Karitas

Ob spoštovanju osebne, družbene in kulturne raznolikosti, ki je neizmerno človeško bogastvo, in v prizadevanjih za premagovanje vseh oblik diskriminacije želi Karitas sodelovati s posamezniki, z ustanovami in organizacijami, ki imajo enake cilje.

Slovenska Karitas je dobrodelna ustanova na Slovenskem. Organizira različne dobrodelne akcije ter preventivne, osveščevalne in razvojne projekte. V nekaterih, kot sta Pokloni zvezek, Tek podnebne solidarnosti sodelujemo že več let. Projektom Kupim kozo, Migracije in razvoj pa smo se pridružili v lanskem šolskem letu.

S sodelovanjem v teh projektih in dobrodelnih akcijah, ki so pod okriljem Slovenske Karitas, želimo učence spodbuditi h kritičnemu razmišljanju o revščini, posledicah podnebnih sprememb, nepravičnosti, neenakosti po svetu ter o rešitvah teh problematik. Izbranim projektom in dobrodelnim akcijam se bomo pridružili tudi v letošnjem šolskem letu.

Related Images:

Dostopnost