Preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli

Vključeni smo v poskusni projekt Preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli, in sicer za vsebinski sklop GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO TELESNO IN DUŠEVNO POČUTJE.

Področja, ki jih zajema program so:

–  gibanje in zdravje za dobro psihično počutje,
–  hrana in prehranjevanje,
–  zdravje in varnost.

Dejavnosti se izvajajo pred in po pouku, na matični šoli izvajamo tudi aktivne odmore.

Delavnice:

– stare igre
– akrobatika/namizni tenis
– igrivo do zdravja
– socialne igre
– prva pomoč
– hrana in prehranjevanje
– pilates
– gibanje
– korektivna vadba
– logična pošast …

Učenci/ke:

• ozaveščajo pomen telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje,
• izgrajujejo razumevanje pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka,
• spoznavajo in se aktivno vključujejo v različne gibalne dejavnosti,
• razvijajo navade zdravega prehranjevanja, sodelujejo z drugimi ter varno in odgovorno ravnajo v okolju,
• pridobivajo znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost (kemijska varnost, tvegana vedenja, preprečevanje nezgod in poškodb ter prva pomoč,  higiena, varna in zdrava spolnost, varna mobilnost),
• oblikujejo pozitiven odnos do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijajo pozitivna stališča, navade in načine ravnanja.

Related Images:

Dostopnost