Pešbus

Ponovno bomo izvajali projekt Pešbus, saj menimo, da je cilj projekta ključnega pomena za naše otroke in prihodnost. S projektom osveščamo učence o pomenu zdravja in gibalnih navad v vsakdanjem življenju. Spodbujamo aktivnost in socializacijo otrok.

Pot v šolo peš otrokom zagotavlja minimalno mero dnevne telesne aktivnosti, kar pozitivno vpliva na njihovo zdravje. Hkrati jih navajamo k spoznavanju prometno-spoznavne poti, saj se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah po določenih poteh in stalnem urniku. Otroci na poti v šolo uživajo v družbi svojih sošolcev, postopoma spoznavajo prometne predpise in pravila vedenja ter postajajo suvereni udeleženci v prometu. Skupine otrok spremljajo odrasli, ki jim predstavljajo pomemben zgled. Spremljevalci so starši, stari starši, drugi člani družine ali prostovoljci.

Pešbus bomo za učence drugega in tretjega razreda izvedli od 16. do 22. septembra 2020, in sicer na trasah Savska cesta–Finžgarjeva ulica–Vodnikova ulica ter Hraše. V kolikor bodo udeleženci projekta izrazili željo za nadaljevanje izvedbe projekta, bomo termin izvedbe podaljšali. Vreme ob primerni opremi spremljevalcev in učencev ni ovira.

Ines Sliško

.

Program je del prizadevanj IPoP – Inštituta za politike prostora za spodbujanje hoje kot aktivne oblike mobilnosti ter ustvarjanja zdravega bivalnega okolja. Pri izvajanju programa sodeluje CIPRA Slovenija, društvo za varstvo Alp.

Related Images:

Dostopnost