Erasmus+

Naša šola sodeluje v  mednarodnem projektu Erasmus+ strateška partnerstva s srednjo šolo iz Estonije, Italije, Turčije in Hrvaške.

 V sklopu projekta z naslovom With the Skills of the Future for a Successful Job and Life  učenci urijo veščine, potrebne za življenje in delo v 21. stoletju, sodelujejo z učenci, izdelujejo izdelke, raziskujejo …

Projekt zajema tudi mednarodne enotedenske izmenjave učencev

Zaradi situacije s korona virusom, še nismo uspeli potovati v tujino. Projekt je v š. l. 2021/22 podaljšan. Načrtujemo potovanje na Hrvaško v novembru, v Turčijo v januarju ter v Italijo v mesecu marcu. Zadnje in zaključno srečanje udeležencev projekta bo konec šolskega leta v Sloveniji.

Za mednarodna srečanja bomo izbirali med učenci in učenkami 9. razreda, ki bodo redno obiskovali krožek Erasmus+ in sodelovali v aktivnostih v skladu z zadanimi roki. Zaželena oz. pričakovana je tudi čim večja samostojnost otroka, pripravljenost komunicirati ter dobro znanje angleščine. Ker se na mednarodnih srečanjih zastopa naša šola in država, se od učencev pričakuje strpen in korekten odnos do soljudi tekom celotnega šolskega leta.

Namen aktivnosti je spodbuditi izmenjavo dobrih praks ter razvoj, prenos in implementacijo inovativnih praks na organizacijski, lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni. Več o projektu lahko preberete tukaj: https://skillserasmus.eu/

Petra Šmit, vodja projektaIzvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Related Images:

Dostopnost