S cilji trajnostnega razvoja do pravičnosti v svetu

Letošnje šolsko leto smo se priključili projektu ozaveščanja » S cilji trajnostnega razvoja do pravičnosti v svetu«, ki je del projekta »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020-2022«.

Z učenci 8. a in 9. a razreda smo v novembru in decembru izvedli delavnici Odhod v naglici, pot begunske družine in Kaj je dom?. Pred izvedbo smo si ogledali videoposnetke pričevanj beguncev. Učencev so se pričevanja zelo dotaknila, kar se je opazilo pri izvedbi delavnic. Bolj empatično so se vključili v pogovor, v reševanje nalog in sam potek delavnic kot ponavadi. Zanimiv je bil tudi izbor predmetov, ki bi jih v naglici vzeli s seboj, saj se je le ta z manjšanjem števila možnih predmetov tudi bolj smiselno oblikoval. Od predmetov, ki jih uporabljajo v vsakdanjem življenju (telefon, tablica, postelja …) do predmetov, ki so nujno potrebni za življenje ter predmetov, ki imajo spominsko vrednost (hrana, obleka, fotografija družine). Učencem dom pomeni veliko. Pomeni jim toplino, zavetje, prostor za razumevanje, zaupanje, sprejetost, prostor kjer so lahko taki, kot so. Če bi se znašli v drugem, tujem okolju, si želijo biti sprejeti kot domačini. Upam, da bodo odslej taki tudi sami do drugih. Spoznali so, da je znanje jezika zelo pomembno za sporazumevanje. Sploh, če se znajdeš v drugi državi in ne znaš njihovega jezika (in oni ne znajo angleško).

Mentorici Neda Golmajer in Sabina Časar Pretnar

Related Images:

Dostopnost