Zadnji šolski dan, 24. 6. 2021

Spoštovani starši,

počasi, a vztrajno smo prišli do konca še enega, izzivov polnega, šolskega leta.

Zadnji šolski dan, 24. junija 2021bodo učenci pričeli s poukom 1. šolsko uro. Ta dan bo namenjen razdelitvi spričeval, pohval, nagrad in slovesu od razredničarke in sošolcev. Z aktivnostmi bomo zaključili ob 11.00.

Matična šola: Po koncu pouka, ob 11.10, bosta odpeljala avtobusa iz Lesc proti Begunjam in Zadnji vasi ter v smeri Hraše–Studenčice.

Podružnična šola Begunje: Prevoz učencev vozačev iz Begunj proti Zadnji vasi je organiziran po končanem pouku z avtobusne postaje ob 11.20.

Tudi zadnji dan bomo organizirali jutranje varstvo in podaljšano bivanje. Kosila ta dan ni. Izjema so učenci, ki ostanejo v podaljšanem bivanju.

Naj se ob koncu zahvalimo vsem skupaj in vsakemu posebej, spoštovani starši, da smo delali z roko v roki, si zaupali in verjeli drug drugemu ter tako ustvarjali najboljše kar zmoremo.

Učencem in učenkam pa želimo veliko sončnih in brezskrbnih dni počitnic!

Kolektiv OŠ F. S. F. Lesce in Podružnične šole Begunje

Related Images:

Dostopnost