Šolska skupnost o izbiri poklicev

V okviru šolske skupnosti so se učenci predmetne stopnje poglobili v raziskovanje dejavnikov, ki vplivajo na izbiro poklica, ga ovirajo ali spodbujajo. Preučevali so poklice preteklosti, prihodnosti in razmišljali o potrebah po zaposlitvi na trenutnem trgu dela. Izdelali so različne poklicne načrte in vanje vključili ideje sošolcev. Izvajali so ankete, razgovore, preučevali literaturo … Poklicna prihodnost je s tem postala nekoliko bolj jasna.

Večina predstavnikov oddelkov je sodelovala v šolskem parlamentu in se postavila v vlogo ‘poslancev’ šole. Veseli smo bili prisotnosti ravnateljice in izmenjave mnenja. Učenci so debatirali o poklicni prihodnosti, bili del parlamentarnega delovanja in podali nove ideje za boljšo šolsko klimo. Njihova aktivnost in sveže ideje so dokaz, da na mladih svet stoji.

Prilagam še kratek povzetek predstavitev, ki so/bodo predstavljeni tudi v okviru ure oddelčne skupnosti:

Več …

mentorica Ines Sliško

Related Images:

Dostopnost