Učenci o trajnostni mobilnosti

Učenci 8. b razreda so na uri oddelčne skupnosti v okviru projekta “Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah” izdelovali predloge za Občino Radovljica.
Na zemljevidih so označili svojo pot v šolo, v skupini razmišljali, kje so nevarni cestni odseki (če so), so prehodi za pešce pregledni, ali kje manjka razsvetljava, ki bi bila potrebna, bi se dalo zmanjšati motoriziran promet v okolici šole in kako ipd.
Predloge bodo uredili in jih predstavili predstavnikom Občine Radovljica.

Namen sodelovanja učencev z občino:
– spodbujanje aktivnega vključevanja in sodelovanja učencev z drugimi institucijami,
– občutek večje pripadnosti,
– večja odgovornost učenca za svoj prispevek,
– večja motivacija in samozavest za sodelovanje z drugimi institucijami.

Poleg omenjenih prednosti pa se učenci ob takšnem načinu dela urijo tudi v različnih veščinah kot so kritično razmišljanje, aktivno sodelovanje in poslušanje v skupini, reševanje odprtih problemov, sistematično zapisovanje, ipd. To so veščine, ki so za njihovo prihodnost izjemnega pomena.

Koordinatorica Mateja Alič

Related Images:

Dostopnost