Prevzemanje spričeval manjkajočih učencev na dan podelitve

Spričeval, ki jih učenci ne bodo prevzeli zadnji dan pouka v šoli, jih lahko prevzamete naslednje dneve:

za učence matične šole v Lescah:

  • 24. 6. 2019 pri razredniku od 8.20 do 11.00 ure, od 11.00 do 14.00 ure v tajništvu šole
  • 26. in 27. 6. 2019 v pisarni šolske svetovalne delavke (Vesne Koselj) od 13.00 do 15.00 ure
  • po 26. 8. 2019 v tajništvu šole od 8.00 do 14.00 ure.

za učence Podružnične šole v Begunjah:

  • 24. 6. 2019 pri razredniku od 8.20 do 11.00 ure,
  • 26. in 27. 6. 2019 v pisarni vodje podružnice (Jane Ulčar) od 7.00 do 8.00 ure in od 12.00 do 13.30 ure
  • po 26. 8. 2019 v tajništvu šole v Lescah od 8.00 do 14.00 ure.

Spričevalo je možno prevzeti osebno (učenec ali starši) ali s pooblastilom staršev (druge osebe).

Lepo pozdravljeni!

Emilija Kavčič, ravnateljica

Related Images:

Dostopnost