Naravoslovni dan v Triglavskem narodnem parku

S šestošolci smo se na zadnjo deževno sredo v maju odpeljali v Center Triglavskega narodnega parka Bohinj, kjer so učenci samostojno iskali odgovore v okviru razstave Jezero. Učenci so ponovili nastanek Bohinjskega jezera, spoznali pestrost rastlinskih in živalskih vrst na tam območju ter možnosti turizma. V drugem delu so učenci opazovali lastnosti lesnih rastlin ter s pomočjo določevalnih ključev poimenovali te rastline.

Veronika Mihelak

Related Images:

Dostopnost