Delovna sobota, 11. 5. 2019

V skladu z Letnim delovnim načrtom življenja in dela šole bo v soboto, 11. 5. 2019, za vse učence organiziran pouk. Ta dan bo v šoli organizirana samo malica. Jutranjega varstva, kosil in podaljšanega bivanja ne bo.


Matična šola Lesce

Za učence od 1. do 3. in od 6. do 9. razreda bo ta dan organiziran kot dan dejavnosti. Učenci 4. in 5. razreda matične šole bodo imeli pouk po petkovem urniku.

Učenci pridejo v šolo ob 8.15, zaključijo pa med 12.45 in 12.55, v skladu z navodili učitelja po razredih.

Za učence vozače bo zjutraj šolski avtobus vozil po običajnem voznem redu. Po koncu pouka bo odhod avtobusa iz Lesc proti Studenčicam, Begunjam in Zadnji vasi ob 13.00.

 

Podružnična šola Begunje

Ta dan bomo izvedli kot dan dejavnosti.

Učenci pridejo v šolo ob 8.20, zaključijo pa ob 12.45. O poteku športnega dne jih bodo obvestili razredniki.

Za učence vozače bo zjutraj šolski avtobus iz smeri Zadnja vas vozil po običajnem voznem redu. Po koncu športnega dne bo odhod avtobusa iz Begunj proti Zadnji vasi ob 13.05.

Related Images:

Dostopnost