Neobvezni izbirni predmeti

Spoštovani starši!

V šolskem letu 2018/19 bo šola učencem ponudila naslednje neobvezne izbirne predmete:
– igre z žogo (4.—6. razred),
– računalništvo (4.—6. razred),
– nemščino (4.—6. razred) in
– italijanščino (7.—9. razred).

Neobveznega izbirnega predmeta učencem ni potrebno izbrati. Če si ga učenec izbere, ga mora do konca šolskega leta obiskovati. Učenec prostovoljno izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Neobvezni izbirni predmet se ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5. Pouk neobveznih izbirnih predmetov bomo izvajali ob zadostnem številu prijav.

Predstavitev predmetov     Več …

Related Images:

Dostopnost