INFORMACIJA o stanju prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2018/2019

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je skupaj s srednjimi šolami pripravilo informacijo o številu prijavljenih kandidatov za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja ter gimnazij za šolsko leto 2018/2019 po stanju na dan 5. 4. 2018.

Najkasneje do 25. 04. 2018 lahko prijavljeni kandidati svojo prijavnico za vpis prenesejo šolo. Prenesene prijavnice bodo šole sprejemale do navedenega datuma ne glede na število prijav, ki jih že imajo.

Stanje prijav za vpis v srednje šole:  Več …

 

Related Images:

Dostopnost