ATS STEM

V letošnjem šolskem letu zaključujemo z izvedbo mednarodnega projekta ATS STEM – Assessment of Transversal Skills on STEM (ang. Science, Technology, Engineering, Mathematics).

V Sloveniji pilotni projekt vodi in usmerja Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Člani projektnega tima: Mateja Alič (vodja), Bernarda Zavrl, Barbara Bajželj, Veronika Pegam in Nik Hlade.

Trajanje projekta: od 1. 9. 2019 do 31. 1. 2022.

V projekt smo se vključili z namenom učiti otroke za življenje, za njihovo prihodnost ter jih usposobiti za poklice prihodnosti, ki trenutno še ne obstajajo, a se nam z zelo hitrim razvojem sodobne tehnologije neizbežno bližajo. V učencih želimo vzbuditi zanimanje in večjo motivacijo za delo pri naravoslovju, tehnologiji in matematiki.


Na šoli smo sodelovali učitelji naravoslovnih predmetov in matematike. Formativno smo spremljali, načrtovali in vrednotili prečne veščine in znanje učencev pri pouku z uporabo IKT orodij. Nadgrajevali smo teoretična izhodišča formativnega spremljanja, v pouk pa smo vključevali tudi nove sodobne pristope poučevanja. Evidentirali in reševali smo izzive, ki so v tem zadnjem letu projekta še nastali. Prečne veščine, ki smo jih pri učencih razvijali so bile: kritično razmišljanje, učenje z raziskovanjem, reševanje problemov, sodelovanje in komunikacija, samouravnavanje učenja in čustvovanja, ustvarjalnost in inovativnost ter digitalne kompetence. Na naši šoli smo se osredotočili predvsem na razvijanje digitalnih kompetenc, učenje z raziskovanjem, sodelovanje ter komunikacijo.

Slovenske šole smo med sabo aktivno sodelovale ter si izmenjevale izkušnje hkrati pa smo bili povezani z 12 partnerskimi institucijami iz 8 držav: Irske, Avstrije, Belgije, Cipra, Finske, Španije in Švedske.

.

O projektu ATS STEM:     Več …

http://www.atsstem.eu/sole/os-f-s-finzgarja-lesce/

   
Projekt je financiran s strani Evropske komisije.

Vodja projekta: Mateja Alič

Related Images:

Dostopnost