Športni dan (6.-9. razred) 29.3.2022

OBVESTILO ZA ŠPORTNI DAN – plesne dejavnosti in športne igre

V skladu z letnim delovnim načrtom šole bomo v torek, 29. 3. 2022 izvedli četrti športni dan v tem šolskem letu za učence predmetne stopnje (6. – 9. razred). Športni dan bo trajal 5 šolskih ur.

Plesne dejavnosti (2 šolski uri) bodo potekale na naši šoli, pod vodstvom vaditeljev Plesnega studia Ritem iz Kranja.

Stroški športnega dne (4,88 eur/otroka) bodo obračunani na položnici.

Organizator športnega dne: Martina Kristan