SPLETNE UČILNICE

Spletne učilnice nam omogočajo izobraževanje na daljavo. Nekateri učitelji, predvsem nižjih razredov, se bodo povezovali na daljavo z učenci in starši prek že ustaljenih poti (elektronska pošta …).

Večina pa prehaja na delo prek spletnih učilnic, kjer boste našli gradiva, učne liste, povezave in navodila za delo. Vsi se prilagajamo novemu načinu dela, kar pomeni, da se bo z vsakim dnevom tudi dopolnjevalo in izboljševalo naše skupno delo.

Z učitelji se lahko neposredno povežete tudi prek eAsistenta in elektronske pošte (e-naslovi učiteljev: OŠ Lesce in OŠ Begunje).

 

SPLETNE UČILNICE

OŠ Begunje     Več …

OŠ Lesce 1.-5. razred     Več …

OŠ Lesce 6.-9. razred     Več …