Pozdrav slikarja 4. b razredu med izolacijo

Poziranje z leopardom …

Januša Avguštin