Kulturna prireditev za učence

Ob koncu leta smo pred prazniki z učenci pripravili kulturno prireditev.