Peš ali s kolesom v šolo – Dan brez avtomobila – 21. 9. 2018

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI je tradicionalna evropska pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest. Aktivnosti potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22. septembrom, ko se Evropski teden mobilnosti zaključi z Dnevom brez avtomobila.

ZDRUŽUJ IN UČINKOVITO POTUJ je letošnji slogan Evropskega tedna mobilnosti. Osrednja tema se bo letos sukala okoli možnosti ter koristi prepletanja in dopolnjevanja različnih vrst potovanj, ki nas lahko pripeljejo do cilja. Morda se bomo na telovadbo odpeljali s kolesom in se tako znebili še nekaj dodatnih kalorij, se v službo peljali v prijetni družbi sopotnika, nazaj pa z vlakom, vmes prebrali dobro knjigo ter pozabili na skrbi s parkiranjem. Morda pa bomo na vlak vzeli kolo in tako potovali še učinkoviteje. Združevanje različnih oblik prevoza prinaša sodobno, dinamično in ozaveščeno potovanje, s katerim lahko neposredno prispevamo k izboljšanju okolja, z aktivnim slogom pa tudi h dvigu kakovosti življenja.

Vodilo trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati promet ter njegove škodljive posledice.

Tudi letos smo se v šolo odpravili peš v petek, 21. 9. 2018. Zbrali smo se na zbirnih mestih in v spremstvu učiteljev skupaj šli peš v šolo:

OŠ LESCE
Tuš Lesce – 8:00
Vrtec Lesce – 8:05
Radovljica Isospan – avtobusna postaja – 7:45
gostišče Tulipan Lesce – 8:00
Spar Lesce – 8:05
Hraše, mlekarna – 7:55
Hlebce, začetek nove pešpoti – 7:50

Vozači so se pripelljali z avtobusom oz. kombijem.

OŠ BEGUNJE
Starulč – 8:00
na križišču za Krpin – 8:00
Poljče (pri Centru) – 7:55
Zapuže (bife No Limits) – 7:50
Učenci, ki se pripeljejo z avtobusom, počakajo na avtobusni postaji v Begunjah.

Evropski teden mobilnosti     Več …