Spomladanska akcija zbiranja papirja na podružnici

Papirno akcijo smo imeli 6. 4. 2018. Zbrali smo 8.400 kg odpadnega papirja. Od tega so ga zbrali učenci 7.165 kg, ostalo pa učiteljice in drugi krajani. Zbrana sredstva so namenjena šolskemu skladu. Največ papirja so zbrali učenci 2. razreda.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste papir pripeljali in nam pomagali.

Saša Hrovat