Učilnica na hodniku

Učilnica na hodniku  je zbirka petdesetih fotografij, ki so nastale v okviru krožka naravoslovje in tehnika. Fotografije prikazujejo zanimivo igro svetlobe in senc, odseve v ogledalih in poglede skozi različne optične naprave. Fotografije dopolnjuje delovni list z vprašanji, ki so vsebinsko prilagojena predznanju otrok.

Učenci se učijo vsebin naravoslovja in fizike samostojno, predvsem pa bolj zanimivo in drugače kot pri klasičnem pouku. Če otroci dobro preberejo vprašanje z delovnega lista in si ogledajo pripadajočo fotografijo, na njej najdejo tudi pravilen odgovor.

V mesecu septembru so v Učilnici na hodniku sodelovali vsi učenci od tretjega do devetega razreda. Kasneje, pri pouku, so jim učiteljice učno snov še bolj podrobno opisale s pomočjo računalniške predstavitve.

Zaradi obsežnosti projekta je delo potekalo dve leti. Zahvaljujem se šolskemu skladu, ki je projekt finančno podprl.

Mentorica: Majda Srna